T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sarıkaya Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sarıkaya Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 19/02/2018

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-3:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-4: Hastanenin elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-5: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-6: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-7: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-8: Hastane çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için eğlenceler tertip edebilmek.

Hedef-9: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme