Tarihçe

1-HASTANEMİZ TARİHÇESİ

Hastanemiz ilçemize Sarıkaya Devlet Hastanesi olarak 1992 yılında açılmış, 2016 yılı sonuna kadar eski hizmet binasında hizmet vermiştir. Yeni hizmet binamız yine Sarıkaya Devlet Hastanesi ismi ile 03.12.2016 tarihinde açılmış ve yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizde bir ana bina bulunmakta olup; arsa alanı 16.889 m², inşaat oturum alanı 3.784 m², kapalı alan 12.348 m², emsal alan 9.308 m², açık otopark alanı 74 adet (5’i engelli) alanından oluşmaktadır. Sağlık bakanlığı kriterleri göz önüne alınarak inşa edilen hastanemiz 50 yatak kapasitelidir. Hastanemiz aynı zamanda bebek dostu hastanedir. Hastane kalite standartlarınca sürekli güncel ve yenilikçi olarak hizmet vermektedir.

2-SARIKAYA’MIZ TARİHÇESİ

Sarıkaya’nın tarihini dört devrede toplayabiliriz:
1-Hitit Devri
2-Roma Devri
3-Selçuklular ve Osmanlılar Devri
4-Cumhuriyet Devri

2.1- HİTİT DEVRİ:
Sarıkaya ilçesi Anadolu’da ilk siyasi birliğini kurmuş olan Hitit imparatorluğunun kuruluş alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu devrin vesikası olan höyüklere Sarıkaya’nın köylerinde çokça rastlanmaktadır. Hititlerden sonra bu bölge Asuriler’ in ve ardından da İskender’in işgaline uğramış ve tahminen M.Ö.1.asırda Romalılarca alınmıştır.

2.2- ROMA DEVRİ:
ilçede Roma devrine ait tarihi kalıntılar ve eserlerin yanında çok sayıda yazılı vesikalara da rastlanmaktadır. Sarıkaya Romalılar devrinde 7000 haneli Opel adında bir şehirdi. Kaplıcalarıyla ünlü ilçemizde bulunan Roma devrine ait, kaplıca kalıntısının Roma Krallarından birinin kızı için yapıldığı söylenmektedir. Sarıkaya’da Romalılardan kalma büyük taslarla örülü duvar kalıntılarına, şehri çevreleyen surların temellerine, sütunlara ve sütün baslıklarına yapılan kazılarda sık sık rastlanmaktadır.

2.3- SELÇUKLULAR ve OSMANLILAR DEVRİ:
ilçemizin 1071 Malazgirt Zaferinden sonraki yıllarda, bölgenin Selçuklu hakimiyeti altına girdiği ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlıların hakimiyetine geçtiği sanılmaktadır. Günümüzde, ilçemiz sınırları içerisinde Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma az sayıda yerleşik Türkmen köylerine rastlanmakla birlikte 1878 Osmanlı-Rus (93 Harbi) savası nedeniyle Doğu Anadolu bölgesinden göç eden ve (Kars Muhaciri) diye adlandırdığımız halkımızın yerleştiği köylerde bulunmaktadır.

2.4- CUMHURİYET DEVRİ:
Cumhuriyet döneminden itibaren, Sarıkaya’ya 1924-1936 yıllarında Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’dan gelen, 1951 yılından itibaren de Bulgaristan’dan zaman zaman göç eden Türk vatandaşları yerleştirilmiştir.

Sarıkaya ilçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan ilçesinin bir köyü iken, dönemin Valisi Bekir Sami BARAN tarafından bucak merkezi haline getirilmiş ve o zamana kadar bucak merkezi olan Aşağı Sarıkaya köyünden bucak teşkilatı tamamen alınarak, Terzili Hamamı veya Hamam köyü diye anılan şimdiki ilçe merkezine getirildiği için, ilçenin adı Sarıkaya olarak anılmaya devam etmiştir. Daha sonra 1957 yılında aynı adla ilçe merkezi olmuştur.