Misyon & Vizyon & Değerler
19 Şubat 2018

MİSYON & VİZYON & DEĞERLER

Misyon :

Sarıkaya Devlet Hastanesinin misyonu, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve katkı sağlamak amacıyla;

  • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini ileri düzeyde yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,
  • Kendilerini mesleklerine adamış, insana değer veren hekimler ve sağlık personeli ile kalite, güvenilir, mesai kavramı olmaksızın hizmet sunmak.

Vizyon :

Sarıkaya Devlet Hastanesinin, sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla, Türkiye'ye model oluşturmayı, bulunduğu bölge içinde ve dışında referans olmayı amaçlayan sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Değerlerimiz:

  • Sarıkaya Devlet Hastanesinin amacı; bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir.
  • Sarıkaya Devlet Hastanesi; değerlerini yansıtan, çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir.
    İleri altyapı olanaklarıyla çalışabilmeyi, teknolojideki gelişmeleri izleyerek hizmetlerimizin verimliliğini artırmayı ve kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Sarıkaya Devlet Hastanesi Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi; uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları
    Bilgi, deneyim ve olanaklarıyla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikaları sistemlerinin oluşturulması sürecinde Türkiye'nin hizmetinde olmaya çalışmaktadır.