Hemodiyaliz Hizmeti
25 Ekim 2021

DİYALİZ ÜNİTESİ

Sarıkaya Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde hastalar Üroloji hekimi sorumluluğunda hemşire, diyaliz teknikeri, diyetisyen eşliğinde tedavileri yapılmaktadır.

Hepatit B’li hastalar ayrı salon ve cihazda dilyaliz tedavileri yapılmaktadır.

Diyaliz merkezi ünitemizde 11 cihaz (9 +1 normal ve1 tane Hepatit B makinası) ile sabit 40 hastaya yaz aylarında ise ortalama 65 hastaya hizmet vermektedir. Tüm diyaliz hastalarının aylık, 3 aylık, 6 aylık kan tetkikleri yapılmakta, akciğer grafileri, retrokardiyografileri izlenmektedir.

Hastalar servis ile evlerinden alınarak diyaliz merkezimize gelmekte, tedavilerinden sonra servis ile evlerine bırakılmaktadır.

Diyaliz merkezimize hastanemiz alt zemin katından ulaşabilirsiniz.