Kurumsal Amaç ve Hedefler
19 Şubat 2018

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

Hedef-3:Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

Hedef-4: Hastanenin elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-5: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-6: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-7: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-8: Hastane çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için eğlenceler tertip edebilmek.

Hedef-9: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme